Dobrodošli na sajt Dejana Tomića

Moj broj - opis igre

Preuzimanje (676 KB)
Broj preuzimanja: 18718
  Ocene i komentari
Matematički fakultet Festival nauke 2011

U ovoj igri cilj je, od ponuđenih 6 brojeva, korišćenjem zagrada i operacija + - × ÷, dobiti broj što približniji zadatom.

Nova igra se započinje klikom na "Start". Brojevi se zatim brzo menjaju, a klikom na dugme "Stop" trenutni broj se zaustavlja, a sledeći ulazi u igru i počinje da se menja brzo (20 puta u sekundi).
Kada se odredi i poslednji broj, tada je vreme za pisanje formule. Formula se upisuje klikom na bilo koji od 6 ponuđenih brojeva, ili klikom na dugme sa znakom operacije +, -, ×, ÷ ili zagrade.

Klik na dugme briše poslednje uneti broj, operaciju, odnosno zagradu. Klik na dugme računa formulu i ispisuje dobijeni broj. Posle klika na to dugme ( ) može se kliknuti na dugme za račun kompjutera. Tada kompjuter traži formulu koja kao rezultat daje tačan (ili njemu najbliži mogući) broj i ispisuje formulu i dobijeni broj. Ovo se izvršava veoma brzo (maksimalno 0,3 sek. na procesoru od 2,4GHz).

U igri postoji i mogućnost samostalnog postavljanja brojeva - klikom na dugme ispod STOP ("Postavi broj") možete, umesto slučajnog broja, odrediti koji će broj biti upisan. Na ovaj način možete, na primer, zadati problem iz kviza "Slagalica" i pustiti program da nađe najbliži broj.

NOVO u igri "Moj broj", verzija 2.9:

  • Program sada može da ispisuje sva rešenja (a ne samo jedno)
  • Mogućnost konfiguracije igre i kompjutera pomoću menija: automatski račun kompjutera, ograničavanje kompjutera samo na deljenje bez ostatka...

Prikazi ekrana igre:

    Moj broj: postavljanje brojeva    Moj broj: ispis svih rešenja

Preuzimanje (676 KB)
Broj preuzimanja: 18718
  Ocene i komentari
© 2006-2024 Dejan Tomić