Dobrodošli na sajt Dejana Tomića

Password Manager - opis programa

Download (535 KB)
Broj preuzimanja (od 5. 2. 2010): 3873
Ocene i komentari

Ovaj program služi za čuvanje svih Vaših šifri - Zašto da pamtite gomilu šifri kada sve šifre možete zapisati u jedan fajl, zaštićen jednom glavnom šifrom, pa da pamtite samo jednu šifru?

Prva operacija koju je potrebno uraditi u ovom programu je kod dijaloga za otvaranje fajla kliknuti Create New Passwords File. Posle toga će vas program pitati za ime datoteke, kucajte ime ili kliknite na Browse i odaberite lokaciju i ime fajla. Posle toga odredite šifru potrebnu za otvaranje tog fajla (potrebno je šifru uneti dva puta, radi potvrde), kao i "potvrdnu šifru" za taj fajl.

Više o potvrdnoj šifri

Potvrdna šifra nekog fajla sa šiframa (Decrypt Check Password) je šifra koja služi za proveru da li je uneta tačna šifra prilikom otvaranja fajla sa šiframa. Ukoliko je potvrdna šifra različita od one koju je korisnik odredio za taj fajl, uneta je pogrešna šifra a to može da rezultuje greškom u čitanju fajla ili bar u tome da sve šifre i informacije o njima budu pogrešne.

Potvrdna šifra fajla mora da bude tačno 8 znakova dugačka i može da sadrži samo mala slova engleske abecede. Program proverava ova pravila prilikom otvaranja fajla i sam prijavljuje da je uneta pogrešna šifra ukoliko potvrdna šifra ne ispunjava navedene uslove.

Posle kreiranja fajla sa šiframa kliknite na Open, unesite šifru fajla koju ste odredili i kliknite OK.

Prikazaće vam se prozor za pregled šifara. Na početku fajl neće imati nijednu šifru, ali ćete moći da dodate novu šifru klikom na dugme "+" ispod liste šifara. Posle toga će se u listu dodati nova šifra i odmah će vam biti omogućeno da je promenite - jednostavno promenite detalje o šifri i kliknite na Update.

Ostale šifre u fajlu možete videti klikom na njihov naziv u listi. Šifru zatim možete da kopirate bez prikazivanja klikom na dugme Copy. Takođe možete da pogledate šifru selektovanjem opcije Show Password i da je ponovo sakrijete deselektovanjem te opcije.

Ukoliko želite da izmenite neke podatke o šifri, samo kliknite na Change i promenite naziv, korisničko ime, šifru ili dodajte/promenite komentare. Ukoliko želite da sačuvate izmene kliknite na Update, a ukoliko ne želite da ih sačuvate kliknite Revert i sadržaji polja će se vratiti na prethodne vrednosti.

šiframa takođe možete da pomerate mesto kliktanjem dugmića "<", ">", "|<" ili ">|" (pomeranje na gore, na dole, na vrh ili na dno).

Posle napravljenih svih izmena na šiframa i dodavanja novih šifara potrebno je kliknuti na dugme SAVE da bi se sačuvale sve izmene. Ukoliko kliknete Close program će vas pitati da li želite da sačuvate izmene.

Svakom fajlu, takođe, možete promeniti potvrdnu šifru, kao i šifru za otvaranje fajla. Da biste promenili šifru za otvaranje fajla, kliknite na Change File Password, ukucajte staru šifru, kao i novu (dva puta) i kliknite na OK. Posle toga šifra za fajl je promenjena i pri sledećem otvaranju biće vam tražena nova šifra.

Broj šifara u jednom fajlu nije ograničen, kao ni broj fajlova. Svaki fajl može imati različitu šifru. Ovo omogućava da svako pamti svoje šifre u jednom fajlu, čiju šifru on određuje. Program koristi 128-bitnu enkripciju fajla, a fajl se kodira sa tri ključa koja zavise od šifre postavljene za taj fajl. Ta tri ključa se u fajlu ne čuvaju, tako da ih je nemoguće otkriti, kao što je nemoguće od ta tri ključa otkriti pravu šifru za fajl. Time možete biti sigurni da vam niko neće otkriti šifru za fajl i videti sve vaše šifre.

Prikaz ekrana programa:

Download (535 KB)
Broj preuzimanja (od 5. 2. 2010): 3873
Ocene i komentari
© 2006-2024 Dejan Tomić